Bältesgrader

Bältesgrader

Bältesgrader inom JKA Sweden: För att visa på vilken nivå man befinner sig i karate sker gradering inför en av JKA utsedd instruktör. När man klarat graderingen erhåller man ett färgat bälte. Inom JKA Sweden graderar man sig oftast efter en termins träning vilket i de flesta fall är cirka fyra månader. De tekniker man får utföra följer JKA Sweden´s graderingsbestämmelser vilket innebär att alla får genomgå samma test. De första tio graderna kallas KYU-grader, från svart bälte är det DAN – grader.

Se listan nedan.

 

Förklaring till graderingsbetygen, Kari respektive Kyu. Examinatorn har möjligheten att ge två betyg vid gradering. Kari är godkännt och innebär att eleven har utfört de tekniker som är listade i graderingskompendiet, men utförandet och/eller kvaliteten kan förbättras. Kyu ges då eleven har utfört teknikerna på ett fullt acceptabelt sätt, samt uppfyllt de krav som ställs på den tekniska kvaliteten.

 

Barngrader Barngrader är uppdelade i flera steg för att tillgodose barns olika utvecklingsfaser, inom varje grad finns en uppdelning i A,B,C och D. A och C är att jämnföra med Kyu medan B och D kan jämnföras med kari. Ex.vis första graderingen är ett prov till 9 C eller D medan andra provet till 9 är A eller B. Det kan förekomma situationer där eleven graderar flera gångar inom samma grad ex.vis. första gången till 9D andra gången till 9B och tredje gången till 9A. Allt beroende på elevens fysiska och psykiska utveckling.

 

 

10 kyu Vitt bälte (nybörjare) 9 kyu Rött bälte 8 kyu Orange bälte 7 kyu Gult bälte 6 kyu Grönt bälte 5 kyu Blått bälte 4 kyu Blått bäte 3 kyu Brunt bälte 2 kyu Brunt bälte 1 kyu Brunt Bälte 1 DAN Svart bälte (Sho-Dan) 2 DAN Svart bälte (Ni-Dan) 3 DAN Svart bälte (San-Dan) 4 DAN Svart bälte (Yon-Dan) 5 DAN Svart bälte (Go-Dan) 6 DAN Svart bälte (Rouku-Dan) 7 DAN Svart bälte (Nana-Dan) 8 DAN – 10 DAN finns, men är mycket ovanliga utanför Japan