JKA Gradering

Vägen till svart bälte

Graderingen består av flera moment

I karate får du visa prov på din kunskapsnivå vid en gradering, vanligvis en gång per termin för den som tränar flitigt. Som bevis på vilken grad du uppnått får du bälten i olika färger hela vägen upp till svart bälte. Graderna under svart bälte kallas kyu-grader och i JKA Shotokan börjar man med 9 kyu (rött bälte). Först när du har fått ett svart bälte är det ett bevis på att du behärskar alla moment i karate (kihon, kata och kumite) och först då kan du börja finslipa detaljerna.

Barn under 13 år graderar sig till halvgrader, så kallade moon. De får bälten som är vita med en färgad rand.

Svart bälte är indelat i åtta grader, så kallade dan-grader och börjar med Shodan.

 

Regler för att få gradera sig och kostnad

Du måste alltid ha klartecken från vår sensei för att få gradera dig. Det här gäller:

– Du måste ha tränat minst 30 gånger under terminen.
– Du måste ha betalat medlemsavgift/träningsavgift.
– Du måste ha uppnått den aktuella kunskapsnivån.

 

Avgift:

Barn 150,-

Vuxna 9-4 kyu 250,-

Vuxna 3-1 kyu 350,