Ystad Karateklubb

Mobil i Dojo: 073-0301988

Mån-Tors:  17:50-20:00
Lördag:  10:00-12:00

ePost: information,frågor
info@ystadkarateklubb.se

ePost: ekonomi
kassor@ystadkarateklubb.se