Tävlingsregler

Shobu Ippon skydd för barn

Shobu Ippon Regler

JKA Regler barn

JKA Regler vuxna

WKF KATA Rules 2023

WKF KUMITE Rules 2023

WKF KATA Regler 2023

WKF KUMITE Regler 2023

YKK Tävlingsregler

Regler enligt klubbens stadgar framtagen av styrelse.

Samtliga barn och ungdomar får åka fritt på alla tävlingar i Skåne, JKA och WKF, klubben betalar tävlingsavgiften.

Anmälan sker via blanketter uppsatta på klubben inför varje tävling och en extra kolumn kommer att finnas där Målsman skriver på

Det föräldrar måste vara införstådda med är att WKF tävlingar kräver högre kostnad för er då barnen måste ha blått och rött bälte med sig, samt att de barn som tävlar i fight måste bekosta fler skydd än på en JKA tävling. WKF tävlingsregler och JKA tävlingsregler finns på vår hemsida. 

En annan sak som föräldrar bör ha i åtanke är att barnen på en WKF tävling inte är indelade i bältes grad utan kan alltså möta en motståndare i samma ålder men med högre bälte från en annan karatestil. I WKF gör man fri kata ensam på mattan, sedan är det motståndarens tur, därefter sker bedömningen med flaggor. Motståndaren kan alltså göra en högre kata från en annan karatestil och det kommer ändå att ske en jämförelse och bedömning utifrån detta. 

På JKA tävlingar är barnen indelade i ålder och bältes grad. Här bestämmer domaren vilken kata som ska göras och båda tävlande gör samma kata samtidigt, därefter görs en bedömning med flaggor. Barnet kan aldrig göra en högre kata än den barnet senast graderade med! 

Men sensei är öppen för dialog och om nu någon skulle vilja testa anmäla sitt barn till en WKF tävling första gången så är ni välkomna att fråga honom (om ni vill) vad han tycker, om han avråder eller tycker att ni absolut ska försöka. Han kommer säga sin ärliga åsikt men aldrig förbjuda någon då alla ska ha möjligheten inom Skåne. 

Är man över 14 år gammal ska man inneha en tävlingslicens på WKF tävlingar (kontakta Armina (ordförande) för information om detta).

Samtliga tävlingar utanför Skåne, internationella tävlingar och SM sker en uttagning till. Resultat av dessa uttagningar sker diskret direkt till uttagna barns föräldrar. 

För att kunna åka på en tävling överhuvudtaget MÅSTE medlemsavgiften vara betald för pågående och tidigare termin!